Как се правят сладките неща на “Захарни заводи”

В подготвителната фаза на производство на вафли, халва, локум, бонбони и опаковки от печатница, която е част от “Захарни Заводи”, се включват всички операции, свързани със зареждане с необходимите материали и суровини на технологичната линия –захар, брашно, сухо мляко, какао, растително масло, карамел, фъстъци, и др. съставки за халва, вафли, бонбони, локум, включително и съответстващите пропорции на съставките за конкретното изделие, срок на годност на продукта, пренастройка на технологичната линия (и др.).

В производствената фаза за локум, вафли, халва, бонбони, участието на работници и служители е свързано със съответната намеса при необходимост и контролиране на нормалния производствен процес, без да се прекъсва производството да се дозарежда линията със суровини, а при авария – в зависимост от характера и степента на повредата, тя текущо да се отстрани или производството на бонбони, вафли, халва, локум да се прекрати и специалистите от отдел Ремонт на “Захарни Заводи” да се извикат. Продуктът изцяло придобива завършен вид – той е опакован в края на технологичната линия с опаковки от печатница на “Захарни Заводи”, върху опаковката срокът на годност се маркира, който автоматично се определя, според настройките и текущата дата.

“Захарни заводи” е част от голяма чешка корпорация и от централата си има пряка зависимост по множество въпроси, а също и за доставчиците и тяхното избиране по определени правила. Заради мащабната си дейност и разнородните производства на “Шугар” С.А., за компанията доставчиците са фирми от различни области – на оборудване и технологични машини, на суровини и материали за производство на локум, вафли, халва, бонбони, обзавеждане, енергия, на застрахователни, материали за печатница за опаковки, комунални услуги, рекламни и др. услуги.

“Захарни заводи” има строги изисквания по отношение на доставчиците за нематериални продукти и услуги и качеството на материалните и цената им. Доставчиците на активи с употреба дългосрочно, като компютърна техника, машини и оборудване и др., за сертификати за качество на продуктите има изисквания, за гаранционните срокове, за бързината и качеството на обслужване и др. Основни изисквания на “Захарни Заводи” към тях са високо и постоянно качество на материалите на доставяните партиди, сигурност в доставките, редовност на доставките и др.

Comments are closed.