Displaying 1 - 3 of 3 entries.

Пазарът за сладки неща в България

  • Posted on July 12, 2014 at 5:20 pm

Поради особеностите на хранителните продукти на “Захарни заводи”, крайните клиентите са с широк обхват и произведените вафли, халва, локум, бонбони задоволяват различни потребности в различни възрастови категории. Клиентите на “Захарни заводи” са участници на пазара в различни сегменти – рационален и икономичен, защото продуктите им са с конкурентни цени, съчетавайки високо качество и опаковки от печатница, което ги прави предпочитани от клиентите. Взискателните клиенти купуват продуктите на “Захарни заводи”, защото качеството на бонбони, вафли, халва, локум е без компромис.

Освен “Захарни заводи”, още четири големи компании за захарни изделия оперират на българския пазар – “Крафт Фуудс” – Своге, “Нестле“ АД, “Победа”-Бургас и “Кристал” – Пловдив и много по-малки български вносители и производители. Основен конкурент за вафли, халва, локум, бонбони на “Захарни заводи” е “Крафт Фуудс”, който е представител на „Филип Морис” – американски хранителен концерн, закупил в Своге шоколадовата фабрика. Основни продукти, които са произведени в страната от “Крафт Фуудс” и купувани от населението, са бонбони “Сезони” с ром, крем карамел, ванилия и кайсия, шоколади Своге от бял и фин натурален шоколад, луксозните бонбониери Аида, Фигаро, Еделвайс, Болер, шоколадите “Милка” – детски, млечен, с лешници и стафиди, с млян лешник, и др.), вафли, халва, локум, бонбони и др.

На родния шоколадов пазар е безспорен лидер “Крафт Фуудс”, като държи почти 79% дял, който от няколко компонента се формира – произведените и продадени над 10 000 тона шоколадови бонбони и шоколади, също и импортните марки “Тоблерон” и “Милка”, които са сред едни от често продаваните безспорно какаови вносни продукти.

Бивше държавно предприятие е “Победа” Бургас, което е с традиции в производството на шоколадови и захарни изделия – локум, вафли, халва, бонбони. В момента хит на пазара са мини вафли Bravo с шоколад и карамел, бисквити Навона с шоколад и фъстъчен крем, бисквити Мирита – шоколад, малина илешник, шоколадови бисквити Радост и др.

Пловдивската компания “Кристал” основно захарни изделия произвежда –шоколадови и обикновени бисквити Рубен, вафли, локум, бонбони, халва и др.

Обемът продажби на “Победа” и “Кристал” са колкото тези на “Нестле” приблизително. На пазара още множество средни и малки компании оперират – при шоколада и шоколадовите бонбони например, конкуренти са компаниите “Кони”, “Синта био”, “Анимекс 98” и др., но за “Нестле София” и “Захарни Заводи”, те са относително слаби конкуренти – продуктовите им листи са бедни и с разнообразно качество.

Как се правят сладките неща на “Захарни заводи”

  • Posted on July 12, 2014 at 5:19 pm

В подготвителната фаза на производство на вафли, халва, локум, бонбони и опаковки от печатница, която е част от “Захарни Заводи”, се включват всички операции, свързани със зареждане с необходимите материали и суровини на технологичната линия –захар, брашно, сухо мляко, какао, растително масло, карамел, фъстъци, и др. съставки за халва, вафли, бонбони, локум, включително и съответстващите пропорции на съставките за конкретното изделие, срок на годност на продукта, пренастройка на технологичната линия (и др.).

В производствената фаза за локум, вафли, халва, бонбони, участието на работници и служители е свързано със съответната намеса при необходимост и контролиране на нормалния производствен процес, без да се прекъсва производството да се дозарежда линията със суровини, а при авария – в зависимост от характера и степента на повредата, тя текущо да се отстрани или производството на бонбони, вафли, халва, локум да се прекрати и специалистите от отдел Ремонт на “Захарни Заводи” да се извикат. Продуктът изцяло придобива завършен вид – той е опакован в края на технологичната линия с опаковки от печатница на “Захарни Заводи”, върху опаковката срокът на годност се маркира, който автоматично се определя, според настройките и текущата дата.

“Захарни заводи” е част от голяма чешка корпорация и от централата си има пряка зависимост по множество въпроси, а също и за доставчиците и тяхното избиране по определени правила. Заради мащабната си дейност и разнородните производства на “Шугар” С.А., за компанията доставчиците са фирми от различни области – на оборудване и технологични машини, на суровини и материали за производство на локум, вафли, халва, бонбони, обзавеждане, енергия, на застрахователни, материали за печатница за опаковки, комунални услуги, рекламни и др. услуги.

“Захарни заводи” има строги изисквания по отношение на доставчиците за нематериални продукти и услуги и качеството на материалните и цената им. Доставчиците на активи с употреба дългосрочно, като компютърна техника, машини и оборудване и др., за сертификати за качество на продуктите има изисквания, за гаранционните срокове, за бързината и качеството на обслужване и др. Основни изисквания на “Захарни Заводи” към тях са високо и постоянно качество на материалите на доставяните партиди, сигурност в доставките, редовност на доставките и др.

Характеристики на процеса на производство на захарни изделия

  • Posted on July 12, 2014 at 5:18 pm

При производството на вафли, халва, локум, бонбони, е прието да е на транспортни партиди движението на полуфабрикатите. При него се преместват заедно няколко полуфабриката. Основните показатели във времето за ефективността на производството на халва, локум, вафли, бонбони, са общата величина в производствения процес на изчакванията на полуфабрикатите; производственият цикъл на серията изделия бонбони, вафли, халва, локум; циклите на структурните елементи, над отделна партида осъществени, или полуфабрикати, група партиди за серията локум, вафли, халва, бонбони; изчакванията от отделна партида при осъществяване на структурните елементи на производствения процес, на група партиди или полуфабрикатите.

В състава на производствения цикъл всички разходи на време се включват, свързани с производството на вафли, халва, локум, бонбони, серия изделия или елементите им. Времето за осъществяване на производството е през което средствата и предметите на труда, а също и живият труд – си взаимодействат; разходи за работните места, настройване на машините, стендовете и съоръженията; разходите на време за технологични операции над съответната серия изделия халва, вафли, локум, бонбони, или опаковки от печатница;

времето за обслужващи разходи на време на контролните операции, складовите, транспортните и други обслужващи операции за серията изделия локум, вафли, халва, бонбони; време за естествени процеси без използването на оръдия на труда и без участие на работната сила и – изсъхване, изстиване, стареене и др.; време за прекъсвания, през които производственият процес не се осъществява – режимни прекъсвания, време за междусменни прекъсвания, за празнични и почивни дни; време за вътрешно-сменни прекъсвания и за профилактика на използваната техника;

време за организационно-технически прекъсвания по технически и организационни причини от случаен характер – време за резервни прекъсвания за осигуряване на резервно време на производствения процес за вафли, халва, локум, бонбони, с оглед нормалното протичане; време за комплектуване на различните полуфабрикати, нужни за по-нататъшния производствен процес; време за прекъсвания по организационно-технически недостатъци, в резултат на липса на инструменти или материали, аварии, неизпълнение на трудови задължения и др.

Производственият цикъл на халва, локум, вафли, бонбони може само част от изброените разходи на време да включва.

Технологичният процес в “Захарни заводи” може в следната последователност да се опише – подготвителна фаза на производството, и опаковки от печатница, производствена фаза на бонбони, вафли, халва, локум.